Persondata håndtering

Jeg fører papirjournal, så ingen oplysninger om mine patienter ligger på nettet. Journalerne er låst forsvarligt inde når de ikke er i brug.

Jeg skal kun bruge de sidste 4 cifre i dit cpr nr, hvis du skal have refunderet din behandling fra f.eks sygeforsikring DANMARK, arbejdsgiver, o.lign.

Hvis forsikringer ønsker oplysninger om din behandling, får du udleveret oplysningerne, og sender dem selv til selskabet.

Journaler bliver brændt,- af mig,- på min grund, efter max 5 år.

Du kan altid få kopi af din journal, mod betaling af 50 kr.

Er du i tvivl om noget vedr. datahåndtering, så ring 2683 7081