AkupunkturSus

Håndtering af persondata

Jeg fører papirjournal, så ingen oplysninger om mine patienter ligger på nettet. Journalerne ligger i aflåst værdiskab, når klinikken er lukket.

Hvis forsikringer ønsker oplysninger om din behandling, får du udleveret oplysningerne og sender dem selv til selskabet.

Journaler bliver brændt af mig efter 5 år.

Du kan altid få kopi af din journal mod betaling.

Er du i tvivl om noget vedr. datahåndtering, så ring 2683 7081.

persondata